top of page

Lõppes teatritalu publikuala arenduse I etapi projekt

2017. aasta oktoobri algusest rakendati teatritalus publikuala arenduse I etapi projekti, mille raames loodi teatritallu valmidus publikule vesitualettide rajamiseks, viimistleti saali ja abiruumide põrandaid. Tehtud investeering, mis lõplikult valmis juulikuu lõpus, lõi aluse publikuala arendamisega jätkamiseks, mille tulemusel muutub kohalik rahvateatrikultuur ja kultuurielu tervikuna kindlasti elujõulisemaks ning kogukonna kultuurialane kaasatus suuremaks. Projekti järel on plaanis publiku tualettide rajamine ja teatrisaali juurde publikuala (tuulekoda garderoobiga, kohvik-muuseumituba) edasiarendus, samuti välialale püsiva heli-ja valguslahenduste süsteemi rajamine. Kuna teenindatavate inimeste (s.t. publiku) arv on aasta-aastalt kasvanud ning kasvab loodetavasti ka edaspidi, on vaja parema võimekusega rajatisi, võttes arvesse nii aastaringse kasutuse kui suurenenud publikuhulga vajadusi. Teatritalu on tänulik kohaliku omaalgatuse programmile, mis toetas projektitoetuse korras projekti elluviimist.

Viimased postitused
Arhiiv
Fotod
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page