top of page

Alle-Saija Teatritalu sai endale esitlustehnika

Oleme taas astunud sammukese lähemale sellele, et omaenda väikeses sisesaalis etendusi anda ning külalisi võõrustada! Tänu kohaliku omaalgatuse programmi ja Kanepi valla toele soetasime käesoelva aasta alguses Alle-Saija Teatritalule vajaliku helitehnika (kõlarid ja helipuldi), valgustehnika (prozektorid ja valguspuldi) ning projektori. Kõik soetatud seadmed on portatiivsed ning võimaldavad kasutamist nii sisesaalis kui ka välilavadel, samuti teistele kogukondlikele organisatsioonidele ja ühendustele kasutuseks andmist.


Tehnika soetamisega paranes Alle-Saija Teatritalu võimekus kultuuriüritusi korraldada ning võimalikult mitmenäolisi ja kvaliteetset esitlustehnikat vajavaid külalisetendusi kohaliku publikuni tuua. Samuti on nüüd Alle-Saija Teatristuudiol võimalik ette võtta keerukamaid tehnilisi lahendusi nõudvaid lavastusi, millega tõuseb teatristuudio tegevuse tase ning laienevad lavastuslikud võimalused. Esmakordselt on plaanis kogu uue tehnika paketti kasutada käesoleva aasta teatristuve raames teatritalu sisesaalis peetavatel ööetendustel, sh. Alle-Saija Teatristuudio omalavastuse "Proua Daam" etendustel.


Aitäh lahketele toetjatele ja kohtumiseni teatris!

Viimased postitused
Arhiiv
Fotod
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page